เกียรติประวัติและผลงาน


สุรพงษ์ สิทธิจินดา

29 มิถุนายน 2528


การศึกษา

 • ปริญญาโท : Faculty of Visual Arts, Banara Hindu University, Varanasi, U.P. India (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2556
 • ปริญญาตรี : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านศิลปกรรม : วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร 2546

รางวัลด้านศิลปะและผลงานดีเด่น

 • 2559 : ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ "อ.ก." ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 2554 : รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานเทศกาลหนังสือสิ่งพิมพ์ประจำภูมิภาคตะวันตก ทับแก้วบุ๊คแฟร์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
 • 2550 : ออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • 2549 : ออกแบบตราสัญลักษณ์สมาพันธ์กีฬาการบินอาเซียน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดยสมาพันธ์กีฬาการบินอาเซียน
 • 2545 : รางวัลชนะเลิศ จิตรกรรมไทย งานศิลปกรรมวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2545
 • 2544 : รางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2544
 • 2544 : รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Pentel Award of The 31st International Childern’s Art Exhibition, Tokyo Japan.
 • 2543 : รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2543
 • 2543 : รางวัลเหรียญเงิน Silver International Ataturk Young and Childern’s Arts Exhibition Ankala Republic of Turkey.
 • 2543 : รางวัลเหรียญทอง Gold 1st Class Honour International Award, The Culture of Peace 2000 Art and Design Competition Hong Kong 2000.
 • 2542 : รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปกรรมนานาชาติ Shrkikar of The Year 1999 New Delhi, Republic of India.

การแสดงผลงานทางศิลปะ

 • 2556 : Art Thesis Exhibition of M.F.A. Faculty of Visual Art, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P. State India.
 • 2555 : นิทรรศการครบรอบ 36 ปี ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สะพานผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร
 • 2555 : Faculty of Visual Arts Annual 2011-12 Arts Exhibition Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi U.P. State India.
 • 2554 : Foreigner Students Exhibition Annual day Session 2011 Banaras Hindu University, Varanasi U.P. State India.
 • 2554 : Art Thesis Exhibition of B.F.A. Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Bangkok.
 • 2553 : แสดงงานนิทรรศการภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • 2552-53 : นิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • 2546-47 : นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
 • 2544 : นิทรรศการศิลปะเพื่อชาวติมอร์ตะวันออก สำนักงานสหประชาชาติและกระทรวงการต่างประเทศ

 • ประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชน

  1. ควบคุมผู้ปฎิบัติงาน โครงการเขียนจิตรกรรมประดับบานประตู/หน้าต่างพระอุโบสถวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2549
  2. ออกแบบฐานอนุสาวรีย์ ศ.น.สพ.ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการว่าจ้างจากคณะบุคคลในนาม "หฤทยาวิจิตรศิลป์" ปี 2550
  3. โครงการปฎิบัติงานโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในพระดำริ "พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ" ระยะเวลาปี 2551-2552
  4. โครงการ "นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends" โครงการพระราชดำริ "พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ระยะเวลาเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2551
  5. ออกแบบประติมากรรมประดับอนุสรณ์สถานในวาระครบรอบ 50 ปีโรงเรียนเตรียมทหาร และประติมากรรมกลางแจ้ง จ. นครนายก โดยการว่าจ้างจากคณะบุคคลในนาม "หฤทยาวิจิตรศิลป์" ปี 2552-2553
  6. ออกแบบและควบคุมผู้ปฎิบัติงานโครงการเขียนจิตรกรรมประดับบานประตู/หน้าต่างพระอุโบสถวัดธรรมโพธิ์ศรี อ. ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี , ระยะเวลา เมษายน - พฤษภาคม 2555
  7. ผู้ตรวจงานด้านศิลปกรรม " โครงการบูรณปฎิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล "โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" เพื่อตรวจรับงานแกะสลักหินฐานพระพุทธเจ้าน้อย ( Baby Buddha ) ณ เมือง Xiamen มณฑล Fujian สาธารณรัฐประชาชนจีน มกราคม 2556
  8. ออกแบบและควบคุมโครงการจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดธรรมโพธิ์ศรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม-ตุลาคม 2557
  9. ออกแบบหอเกียรติประวัติคุณยายพงเพ็ญ จิตรเสนา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มิถุนายน 2558
  10. ออกแบบและควบคุมการปฏิบัติงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เม.ย.-ต.ค. 2558
  11. ออกแบบงานจิตรกรรมประดับหอนิทรรศการถาวร ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มิ.ย.-ส.ค. 2558
  12. ออกแบบและควบคุมการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างฐานพระประธานอุโบสถวัดด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ธ.ค. 2558-ม.ค. 2559
  13. ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างส่วนงานตกแต่ง วัดไทยพุทธภูมิ เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 4 เมษายน 2560-ปัจจุบัน
  14. ออกแบบและเขียนภาพประดับบ้าน Miss Celine Goh บนถนน Chai Chee Rd. ย่าน Bedok ประเทศสิงคโปร์ 11-17 พฤษภาคม 2560
  15. ออกแบบและควบคุมการปฏิบัติงานจิตรกรรมฝาผนัง วิหารตถตา สำนักสงฆ์กุดเม็ก (วัดบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 15 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

  ประสบการณ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 • ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินเดีย, สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, สมาพันธรัฐเยอรมันนี, สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ราชอาณาจักรสเปน, สาธารณรัฐเชค และสาธารณรัฐออสเตรีย